PROMOCJA

zamów do 15 czerwca 7 dni pobytu w sezonie wakacyjnym a koszt 1 doby wyniesie Cię tylko 550zł !!!

Ski-DOMKI 

SKI-DOMKI

facebook

REGULAMIN PORZĄDKOWY

 

W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa noclegów dla klientów Ski-House w Krynicy Zdrój oraz ich mienia - zarządza się co następuje:

Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez właściciela obiektów noclegowych Ski-House w Krynicy Zdroju w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów w wyżej wymienionych obiektach oraz ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych w Ski-House w Krynicy Zdroju. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionych obiektów.

 

 • Pomieszczenia mieszkalne w Ski-House Krynica Zdrój wynajmowane są na doby. Nocleg rozpoczyna się o godzinie 16 : 00 i kończy się o godzinie 10 : 00 dnia następnego.

 • Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „gościem” określa czas swego pobytu.

 • Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w biurze na terenie Ski-House w Krynicy Zdroju do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia mieszkalnego. Biuro może nie uwzględnić życzenia gościa przedłużenia najmu pomieszczenia mieszkalnego w przypadku braku wolnych miejsc.

 • Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pomieszczenia mieszkalnego innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 • Osoby nie będące gośćmi Ski-House w Krynicy Zdroju (nie meldowane) nie mogą przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych Ski-House w Krynicy Zdroju od godziny 22 : 00 do godziny 7 : 00 dnia następnego.

 • W pomieszczeniach mieszkalnych Ski-House w Krynicy Zdroju należy zachować ciszę nocną od godziny 22 : 00 do godziny 7 : 00 dnia następnego.

 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.

 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ski-House w Krynicy Zdroju, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub z winy osób go odwiedzających.

 • Ski-House w Krynicy Zdroju obowiązana jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników co siedem dni lub na każdorazowe życzenie gościa, lecz nie częściej niż raz na dobę. Wymiana bielizny pościelowej i ręczników odbywa się pod nieobecność gościa, a w jego obecności jedynie na wyraźnie żądanie gościa. Gość w momencie meldowania się w Ski-House w Krynicy Zdroju ma prawo zastrzec, aby Ski-House w Krynicy Zdroju nie dokonywała wymiany bielizny pościelowej i ręczników w okresie jego pobytu w obiektach Ski-House w Krynicy Zdroju.

 • Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych - przez gości na teren obiektów Ski-House w Krynicy Zdroju regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego - Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.

 • Ski-House w Krynicy Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie Ski-House w Krynicy Zdroju parking jest parkingiem niestrzeżonym.

 • Gość Ski-House w Krynicy Zdroju ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pomieszczeniu mieszkalnym ze zwierzęciem. Na teren obiektów Ski-House w Krynicy Zdroju nie wolno wprowadzać psów następujących ras: rottweiler, pitt bull terier, bull terier, japanase tosas, dogo argentino, fila brazilliero, staffordshire bull terier, amerykański staffordshire terier oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.

 • W czasie poruszania się gościa po terenie Ski-House w Krynicy Zdroju ze zwierzęciem, winno być ono prowadzone na smyczy, a w przypadku psa dodatkowo w kagańcu.

 • Gość Ski-House w Krynicy Zdroju ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych w Ski-House w Krynicy Zdroju.

 • Przedmioty pozostawione przez gościa w pomieszczeniu mieszkalnym, po opuszczeniu Ski-House w Krynicy Zdroju, zostaną odesłane przez Ski-House w Krynicy Zdroju na koszt gościa na wskazany przez gościa adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa, Ski-House w Krynicy Zdroju postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

  Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami)

Sezon "Lato"

(24.06.2024r. - 03.09.2024r.) +

 weekend majowy i czerwcowy

święta wielkanocne


1 - 2 noclegi                   800,00 PLN/doba

3 - 7 noclegów              650,00 PLN/doba

8 - 14 noclegów            600,00 PLN/doba

powyżej 14 noclegów   500,00 PLN/doba

Sezon "Ski"

(02.12.2023r. - 20.12.2023r.

07.01.2024r. - 13.01.2024r.

02.03.2024r. - 10.03.2024r.)


1 - 2 noclegi                            950,00 PLN/doba

3 - 7 noclegów                       850,00 PLN/doba

8 - 14 noclegów                     750,00 PLN/doba

powyżej 14 noclegów            700,00 PLN/doba

 

Sezon "Zima"

(07.01.2024r. - 02.03.2024r.)


1 - 2 noclegi              1100,00 PLN/doba

3 - 7 noclegów              950,00 PLN/doba

8 - 14 noclegów            850,00 PLN/doba

powyżej 14 noclegów   750,00 PLN/doba

Sezon "Super"

(21.12.2023r. - 07.01.2024r.) 


27.12.2023 - 02.01.2024     1100,00 PLN/doba

02.01.2024 - 07.01.2024       950,00 PLN/doba

21.12.2023 - 27.12.2023       900,00 PLN/doba

 

salon domki
kuchnia
salon i kuchnia
wnętrze pokoju ski domki
sypialnia
pokój w domku

Cennik

Dodatkowe promocje i rabaty:

 


 


 

 

Pozostałe terminy poza sezonem:


1 - 2 noclegi                          700,00 PLN/doba

3 - 7 noclegów                      550,00 PLN/doba

8 - 14 noclegów                    500,00 PLN/doba

powyżej 14 noclegów           400,00 PLN/doba


 

Pozostałe opłaty:


 • Opłata klimatyczna 5,40 PLN od osoby / doba

 • Podane ceny są cenami za cały dom za jedną dobę oraz zawierają podatek vat.

 • Przy rezerwacji wymagamy 20% zadatku płatnego na konto bankowe.

 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji noclegu do 45 dni przed datą przyjazdu zadatek zostaje zwrócony w całości.

 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji noclegu po okresie 45 dni od daty przyjazdu zadatek przepada na rzecz Ski-House Krynica Zdrój.

 • Opłata za zwierzęta jest ustalana indywidualnie.

 


 

sypialnia
wnętrze domku
kuchnia
wnętrze domku
salon z kominkiem
pokój w domku

SKI-Domki Krynica-Zdrój

 

Adres:

ul. Zamkowa 74

33-380 Krynica-Zdrój

 

 

Kontakt:

Tel: +48 600 821 490

       +48 668 409 986

E-Mail: skidomki@interia.pl

Atrakcje Krynicy

Krynica Zdrój

Wyciąg narciarski

Atrakcje

Polityka prywatności

Regulamin

Copyright © 2015 - 2021  Ski-Domki.com

Designed by Photo & Design